Image Alt

INŠTALÁCIA

Inštalácia projekčnej farby na sklo

Pracovné podmienky: teplota prostredia 5° – 35°C, relatívna vlhkosť 85% alebo menej
Aplikácia: striekacie zariadenie (verzia PRO) alebo maliarsky valček (verzia DIY)
Počet vrstiev: 1 vrstva

0.

Pre bezchybnú inštaláciu projekčnej farby je potrebné nasledujúce vybavenie:
projekčná farba
technický lieh
vanička na farbu
maskovania páska
maliarsky valček s rúčkou (verzia DIY)
striekacie zariadenie (verzia PRO)
papierové alebo textilné utierky

1.

Preskúmajte stav zvoleného povrchu, ktorý chcete využiť pre projekčné premietanie, z pohľadu vhodnosti a rozmeru plochy. Vyberte vhodné umiestnenie budúcej projekčnej plochy ešte pred začatím maľovania.

2.

Liehom dôkladne očistite vnútornú stranu plochy, ktorú chcete namaľovať. Vlhkosť, mastnota a prach môžu spôsobť škvrny, ak nebudú vopred odstránené.

3.

Susedné plochy, ktoré si neželáte namaľovať, prekryte maskovacou páskou.
Najlepšie podmienky pre natieranie projekčnej farby sú počas zamračených dní alebo mimo priameho slnečného žiarenia. Počas priameho slnečného žiarenia sa môžu vyskytnúť nedostatky po uschnutí farby, z dôvodu natierania na horúci povrch.

4.

Projekčnú farbu vo fľaši pred otvorením dôkladne premiešajte zatrasením. Následne po otvorení farbu prelejte do maliarskej vaničky (verzia DIY) alebo ju nalejte do striekacieho zariadenia (verzia PRO).

5. (DIY)

V prípade verzie DIY ponorte maliarsky valček do projekčnej farby tak, aby bol valček rovnomerne pokrytý projekčnou farbou, ale aby z neho farba nekvapkala.

Najvhodnejší valček pre natieranie DIY verzie je zo syntetického polyesteru s krátkym (4 mm) vláknom, napríklad Spokar Filc. Alternatívne je možné použiť vlnený alebo polyamidový valček, napríklad Spokar Velur alebo Spokar Nylon.

6. (DIY)

Natrite projekčnú farbu, verziu DIY, na pripravený a očistený povrch z vnútornej strany. Natierajte zvislými pohybmi (zhora nadol a zdola nahor).
Jednotlivé ťahy valčeka môžete po sebe viackrát prekryť, aby ste dosiahli čo najhomogénnejšiu plochu. Aj po opakovanom prekrytí ťahov valčeka môžu zostať šmuhy, ktoré sa však prirodzene vstrebú počas schnutia. Ak projekčná farba presiahla mimo maskovacej pásky na neželaný povrch, odstráňte projekčnú farbu papierovou vreckovkou alebo handričkou.

5.-6. (PRO)

V prípade verzie PRO začnite striekať na povrch okna. Striekajte na sklo rovnomernými pohybmi, aby ste dosiahli čo najhomogénnejší náter. V prípade, že nemáte k dispozícii striekacie zariadenie, kontaktujte nás kvôli cenovej ponuke pre inštaláciu projekčné farby na sklo striekacou pištoľou.

7.

Maskovaciu pásku odstráňte okamžite po natretí projekčnej farby ešte pred uschnutím (odstránenie maskovacej pásky po uschnutí projekčnej farby môže spôsobiť “odtrhnutie” farby z povrchu).

8.

Projekčnú farbu nechajte schnúť asi 30 minút (presný čas závisí od poveternostných podmienok, najmä teploty a vlhkosti).

9.

Nainštalujte projektor a nastavte ho na projekciu na namaľovaný povrch s projekčnou farbou.

10.

Spustite prezentáciu, videozáznam alebo priamy prenos.