Image Alt

UPOZORNENIA

UPOZORNENIA

Uchovávajte mimo dosahu detí.

V prípade vdychovania alebo ovoniavania farby po dlhú dobu si buďte vedomí nepriaznivých účinkov na ľudské telo.

Pri práci používajte ochranné pracovné prostriedky (ochranný odev, ochranné rukavice, ochranné okuliare, respirátor).

Ak sa farba dostane na pokožku, okamžite ju umyte mydlom a vodou.

Počas natierania a schnutia zabezpečte dostatočné vetranie.

Nemiešajte projekčnú farbu na podlahu s inými farbami.

Odporúča sa natierať pri teplote prostredia 5° až 35°C a relatívnej vlhkosti 85%.

Projekčnú farbu nepoužívajte inak, ako sa má používať (nefetujte, nepodpalujte, …).

Ak dôjde k úniku, aplikujte absorbčný piesok alebo podobnou látkou.

Pri dlhodobom skladovaní môže dôjsť k znehodnoteniu farby. Použite farbu čo najskôr.

Ak dôjde k zmene farby (farebný rozdiel, zmiešanie s cudzími látkami, atď.), farbu nepoužívajte a kontaktujte nás.

Výpočet výdatnosti farby by mal zohľadňovať straty a absorbčné podmienky natieraného povrchu.

Projekčná farba na podlahu je produkt, ktorý vyžaduje nanášanie striekacím zariadením. Pri použití maliarskeho valčeka zostanú na povrchu šmuhy. Farbu aplikujte pomocou striekacieho zariadenia.

Ak používate maskovaciu pásku, odstráňte ju ihneď po natretí farby.

Nepoužívajte v kuchyniach, kúpeľniach ani iných priestoroch, ktoré sú vystavené vode.

Povrch nečistite skôr, ako je úplne suchý (3 týždne).

Výsledný vzhľad sa môže líšiť v závislosti od zručností pracovníkov, ktorí farbu na podlahu aplikujú.