Image Alt

OBSAH

Vzdialený manažment obsahu

Pre pohodlné vysielanie marketingového obsahu ponúkame jednoduché riešenie v podobe kompaktného zariadenia pripojeného do internetu – Digital Signage Player.

Digital Signage Player je napájaný priamo z projektora a spravovaný vzdialene cez webový prehliadač.

Ovládanie viacerých lokalít

Viac Digital Signage Playerov nainštalovaných na viacerých prevádzkach ponúka možnosť jednoduchého manažovania vysielaného obsahu samostatne alebo v skupinách.

Časované zapínanie a vypínanie

Digital Signage Player umožňuje pohodlnú administráciu vysielaného obsahu v konkrétnych časových oknách (v rámci hodín, dní, týždňov, …).

Automatické zapínanie a vypínanie projektora sa elegantne rieši elektrickými smart zásuvkami.