Image Alt

INŠTALÁCIA

Inštalácia projekčnej farby na podlahu

Pracovné podmienky: teplota prostredia 5° – 35°C, relatívna vlhkosť 85% alebo menej
Aplikácia: striekacie zariadenie
Počet vrstiev: aspoň 2 vrstvy

1.

Vyberte vhodné miesto pre budúcu projekciu na podlahu. Vyberte vhodný povrch, na ktorý sa má nanášať projekčná farba na podlahu. Skôr ako začne maľovanie, skontrolujte stav vybranej plochy, ktorá sa má použiť na premietanie.

2.

Povrch vybraný ako projekčná podlaha musí byť pred natieraním upravený. Zvyčajne je potrebné očistenie podlahy a vyrovnanie nerovností brúsnym papierom, aby sa dosiahol dokonale hladký povrch bez škvŕn a prasklín. Alternatívne môžu byť použité pozinkované plechy prilepené k podlahe, aby bolo možné ľahko vrátiť podlahu späť do pôvodného stavu.

3.

Vyberte oblasť a tvar na podlahe, ktorý chcete transformovať na projekčnú obrazovku. Použite maskovaciu pásku na zakrytie susedných oblastí, ktoré nechcete zamaľovať.

4.

V prípade vysoko savých alebo viacfarebných podláh sa silno odporúča používať ako podklad pod projekčnú farbu základný náter.

Tento krok použitia podkladovej farby nie je povinný.

5.

Pred otvorením obe zložky projekčnej farby na podlahu (základ a tužidlo) vo fľašiach dôkladne pretrepte. Po otvorení zmiešajte spolu základnú farbu a tužidlo a do sprejového zariadenia nalejte zmiešanú projekčnú farbu na podlahu.

6.

Striekajte na podlahu rovnomernými pohybmi, aby ste dosiahli najhomogénnejší náter. V prípade, že nemáte k dispozícii striekacie zariadenie, kontaktujte nás kvôli cenovej ponuke pre inštaláciu projekčnej farby na podlahu striekacou pištolou.

7.

Odstráňte maskovaciu pásku ihneď po natretí projekčnej farby na podlahu, ešte pred vyschnutím (odstránenie maskovacej pásky po vyschnutí projekčnej farby môže spôsobiť, že sa farba „odtrhne“ z povrchu).

8.

Nechajte projekčnú farbu na podlahu zaschnúť približne 3 hodiny (na dotyk) resp. 24 hodín (do tvrda). Presný čas závisí od okolitých podmienok, najmä od teploty a vlhkosti.

9.

Nainštalujte projektor a nastavte ho na projekciu na podlahu namaľovanú projekčnou farbou.

10.

Spustite prezentáciu, videozáznam alebo priamy prenos.