Image Alt

INŠTALÁCIA

Inštalácia projekčnej farby na stenu

Pracovné podmienky: teplota prostredia 5° – 35°C, relatívna vlhkosť 85% alebo menej
Aplikácia: striekacie zariadenie
Počet vrstiev: aspoň 2 vrstvy

1.

Vyberte vhodné miesto pre budúcu obrazovku. Vyberte vhodný povrch, na ktorý sa má nanášať projekčná farba na stenu. Skôr ako začnete maľovať, skontrolujte stav vybranej steny, ktorá sa má použiť na premietanie.

2.

Povrch vybraný ako projekčná obrazovka musí byť pred natieraním zvyčajne upravený. Zvyčajne je potrebné vyhladenie povrchu brúsnym papierom a očistenie, aby sa dosiahol dokonale hladký povrch bez škvŕn, nerovností a prasklín.

3.

Vyberte oblasť a tvar, ktorý chcete premeniť na premietaciu obrazovku. Použite maskovaciu pásku na zakrytie susedných oblastí, ktoré nechcete namaľovať.

4.

V prípade vysoko savých alebo viacfarebných povrchov sa odporúča natrieť stenu základnou farbou pred natretím projekčnej farby na stenu. Tento krok nanesenia podkladovej farby na natieraný povrch nie je povinný.

5.

Pred otvorením fľašky s projekčnou farbou na stenu farbu dôkladne premiešajte zatrasením. Po otvorení nalejte premietaciu farbu do striekacieho zariadenia.

6.

Začnite striekať na povrch steny. Striekajte na stenu rovnomernými pohybmi (vodorovnnými alebo zvislými), aby ste dosiahli čo najhomogénnejší náter. V prípade, že nemáte k dispozícii striekacie zariadenie, kontaktujte nás kvôli cenovej ponuke pre inštaláciu projekčnej farby na stenu striekacou pištolou.

7.

Odstráňte maskovaciu pásku ihneď po natretí projekčnej farby na stenu, ešte pred vyschnutím (odstránenie maskovacej pásky po vyschnutí projekčnej farby môže spôsobiť, že sa farba „odtrhne“ z povrchu).

8.

Nechajte projekčnú farbu na stene zaschnúť približne 2 hodiny. Presný čas závisí od okolitých podmienok, najmä od teploty a vlhkosti.

9.

Nainštalujte projektor a nastavte ho na projekciu na namaľovaný povrch s projekčnou farbou.

10.

Spustite prezentáciu, videozáznam alebo priamy prenos.